1.Determinarea Pb, Cd, Cr (VI), Hg în probele de plastic (test acreditat)

2.Determinarea ftalatilor (DEHP, BBP, DBP si DIBP) in probele de plastic (test acreditat)

3.Determinarea substanțelor ignifuge (PBDE și PBB) în probele de plastic (test acreditat)

 

  Pentru testare avem nevoie de cel puțin 20 g de probă